٣ بعدی سازی عکس ها با کمک نرم افزار رایگان مایکروسافت
شرکت مایکروسافت با ارائه نرم افزار جدیدی، به کاربران امکان ایجاد فضاهای ٣ بعدی با استفاده از عکس های دیجیتال عادی را می دهد.
به گزارش مهر، از این پس کاربران مایکروسافت می توانند با استفاده از نرم افزار رایگانی که این شرکت در حال حاضر برای نصب روی سایت خود قرار داده است، به تصاویر دیجیتال خود بعد سوم ببخشند.
نرم افزار «Photosynth» مایکروسافت با تجزیه ده ها عکس نواحی همپوشانی را در آن ها پیدا و با اتصال این تصاویر به یکدیگر فضایی ٣ بعدی به کاربر ارائه می کند. این عملیات با اتصال به اینترنت و انجام محاسبات ریاضی انجام می شود و نرم افزار پیکسل های تصویر ٣ بعدی را به آرامی از مرکز کادر اصلی تصویر به سمت لبه های خارجی، کنار هم قرار می دهد و کامل می کند.
دسته ها :
چهارشنبه ششم 9 1387
X